WebDesign

Disclaimer

I-Design Disclaimer

I-Design Disclaimer I-Design ARTIKEL 1 – DEFINITIES 1.1 I-Design: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “I-Design” ingeschreven onderhandelsnummer: 77124189 1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie I-Design een overeenkomst heeft gesloten. 1.3 Diensten: De door I-Design te verlenen diensten zoals beschreven ophttps://i-design-your-website.comwaaronder webontwikkeling, grafisch vormgeving, Chipped Designs, SEO enonline marketing. Onder webontwikkeling wordt verstaan: het …

I-Design Disclaimer Lees verder »